dinsdag 18 december 2018

Jack Vance – Telek (MSF 58)Telek is een verhalenbundel die verscheen in 1972. De vertaling van Warner Flamen is redelijk. De zes verhalen zijn ontleend aan twee bundels: Eight Fantasms & Magic (1970) en Future Tense

Het titelverhaal, Telek (Telek, Astounding SF, januari 1952), is een typisch dystopisch revolutieverhaal. Een kleine elite is telekinetisch begaafd geworden en ontleent daar morele en sociale superioriteit aan. Met list en infiltratie weet één van de revolutionairen, Shorn, diezelfde Telek-vermogens te verwerven. In een uiteindelijke confrontatie wordt de elite gedwongen om de gave eerlijk te verspreiden onder de gehele bevolking.

Het tweede verhaal, Lawaai (Noise, Startling Stories, augustus 1952), is een beetje een niemendalletje over een “drenkeling” op een vreemde planeet die spelletjes speelt met zijn zintuigen.

De nieuwe eersteling (Brain of the Galaxy (The Prime), World Beyond, februari 1951) begint heel verwarrend en het kostte me grote moeite om “erin” te komen. We volgen vijf opeenvolgende personen in een cruciale situatie: Arthur Caversham, een student uit Boston die op een etentje ontdekt dat hij naakt is; Bearwald de Halforn die strijdt tegen de Brands van Mount Medallion; Ceistan die een document zoekt in een dode stad; Dobnor Daksat die met wereldvermaarde artiesten moet wedijveren op de imagicon, een hem onbekend apparaat, en ten slotte Ergan, die op Chankozar gemarteld wordt door de Racs. Toen er nog een zesde persoon geïntroduceerd werd begin ik een beetje mijn geduld kwijt te raken, maar snel werd duidelijk dat deze de eigenlijke hoofdpersoon was, de Nieuwe Eersteling dus, en dat al het voorafgaande een serie psychologische tests bleek te zijn om de meest geschikte nieuwe leider van de miljarden planeten in het heelal aan te wijzen. De kandidaat die uiteindelijk gekozen werd was een onverwachte, en dat kwam in het geheel niet als een verrassing.

Jack Vance
De wonderbaarlijke verrichtingen van Sam Salazar (The Miracle Workers, Astounding SF, juli 1958) is een klassiek fantasy verhaal, dat speelt op een verre planeet waar een soort middeleeuwse maatschappij gevormd wordt door een mengeling van technologie, magie en een niet-menselijke lokale levensvorm. De moderne, logische kennis is gebaseerd op demonologie en houdt zich verre van de oude en verworpen rommelige empirische cultuur. Sam is een soort schildknaap in het leger die in zijn vrije tijd de oude manier bestudeert, en vanzelfsprekend met gebruik van een echte methode de mensen uiteindelijk weet te redden in hun strijd met de lokale aliens.
Het is best een aardig verhaal, met zijn honderd bladzijden evenwel veel te kort, waardoor een voor Vance onkarakteristieke haast in de vertelling geslopen is, wat vooral ten koste is gegaan van de psychologie. De heer Faide is bijvoorbeeld psychologisch een volkomen mislukte figuur geworden. Hier had een aardig romannetje van 250 bladzijden ingezeten.

Het vijfde verhaal heet De mensen keren terug (The Men Return, Infinity, juli 1957) en is weer een beetje een niemendalletje. De aarde begeeft zich in een gebied van de ruimte waar de logica en causaliteit niet meer gehandhaafd kan worden. Oorzaak en gevolg lopen door elkaar en alleen krankzinnigen kunnen overleven. Dan verlaat de aarde die zone weer en wordt alles weer normaal.

De gave van de woorden (The Gift of Gab, Astounding SF, september 1955), ten slotte, is een klassiek communicatie-met-aliens-verhaal. Een plaatselijke levensvorm wordt aangezien voor dieren omdat ze geen zichtbare communicatie hebben. Dus kunnen ze gejaagd worden. Eén van de mensen is daar niet van overtuigd en weet alsnog communicatie met de levensvorm tot stand te brengen.

Bij elkaar een wat onevenwichtige verzameling korte en lange verhalen, die door Vance’s gave van de woorden wel goed leesbaar is, maar nooit tot grote hoogte stijgt. Goed, degelijk magazine-werk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten